skip to Main Content

Etkileşimli havaalanı yönetimi platformu 

Airside Pro, gerçek zamanlı iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran ve mevcut durumu güncel tutan etkileşimli bir bilgi platformunda hava sahası personelini, yönetimini ve dış paydaşları birbirine bağlar. Hava alanı alanı için durumsal farkındalığın mümkün olan en iyi anlamını sağlar.

Gerçek zamanlı durumsal farkındalığı en üst düzeye çıkarır
Görevleri, incelemeleri ve uyarıları yönetir
Stratejik verileri toplar ve görselleştirir
Değerli bilgileri ekip üyeleri ile
paylaşın Stratejik ve yasal amaçlar için verileri dışa aktarır.
Back To Top