skip to Main Content

DENİZCİLİK

1 714934030
1 714934030

Gemi ölçümü

Gemi depolarında fumigasyon genellikle seyir sırasında yapılır. (Örneğin, dökme yükler tahıl yüklü gemi ambarlarında) Gemi, boşaltma yerine ulaşmadan önce, tüm fümigasyon gazlarının atılıp çıkarıldığı belirlenmelidir. Bu amaçla, gazsızlık sertifikası zorunludur. FAMA turqpest, bu gazsızlık sertifikasını sağlamak için gereken ekipmana ve özel olarak eğitilmiş personele sahiptir.Böyle bir hizmeti Türkiye’de ilk defa başlatan ve halen başarıyla sürdüren firmadır.

Depo Ölçümü

Depoda boşalan ürünler genellikle gaz ve buhar yayarlar. İş sırasında diğer çalışanların gaz ve buhara maruz kalmamalarını sağlamak için, iş güvenliği ve sağlığı adına araştırma yapmak mümkündür. Uzmanımız sizinle bir ölçüm protokolü hazırlar. Tüm sonuçlar ayrıntılı bir raporda özetlenir.

Back To Top