skip to Main Content

GAZ ÖLÇÜMÜ

DSC 4875
DSC 4875

Gümrük / FYCO Ölçümleri

Fiziksel kontrol için seçilen konteynerlerin açılmadan önce gaz ölçüm uzmanı tarafından ölçülmesi çok önemlidir.Gaz ölçüm uzmanının konteyneri ”girmek için güvenli” olarak işaretleme yetkisi vardır. Gümrük, ölçümün karşılaması gereken birkaç şartı belirtir. İzin verilen ölçüm teknikleri belirlenmiştir. Ölçümlerin konteyner içine girmeden önce iki saat içinde yapılması ve  hangi gazların  kontrol edileceğinin ölçümden önce belirlenmesi gerekir. Bu gazlar FAMA turqpest  ölçüm sürecine eklenir.

Gemi ölçümü

Gemi depolarında fumigasyon genellikle seyir sırasında yapılır. (Örneğin, dökme yükler tahıl yüklü gemi ambarlarında.) Gemi, boşaltma yerine ulaşmadan önce, tüm fümigasyon gazlarının atılıp çıkarıldığı belirlenmelidir. Bu amaçla, gazsızlık  sertifikası zorunludur. FAMA turqpest, bu gazsızlık sertifikasını sağlamak için gereken ekipmana ve özel olarak eğitilmiş personele sahiptir.

Tank ölçümü

Depolar kapalı alanlar olup, bakım personeli içeri girmeden önce alanın emniyetli olup olmadığı belirlenmelidir. FAMA turqpest gaz ölçüm uzmanları bu ölçümü profesyonelce yürütmek ve bakım personelini sağlık risklerine karşı korumak için eğitilirler.

Depo / Depo ölçümü

Depoda boşalan ürünler genellikle gaz ve buhar yayar. İş sırasında diğer çalışanların gaz ve buhara maruz kalmamalarını sağlamak için araştırma yapmak mümkündür. Uzmanımız sizinle bir ölçüm protokolü hazırlar. Tüm sonuçlar ayrıntılı bir raporda özetlenebilir.

 

Ölçme teknikleri

FAMA turqpest geniş bir yelpazede ölçüm tekniklerine sahiptir;

 • GC-MS
 • ELEMEK-MS
 • FTIR
 • Çeşitli sensörler
 • Gaz algılama tüpleri

Ölçülen Gazlar

 • PH3                 FOSFİN
 • MeBr              METHYL BROMIDE
 • F2SO2           SULFURİL FLORİD
 • CCI3NO2      KLOROPİKRİN
 • HCOH           FORMALDEHİD
 • NH3              AMONYAK
 • CO2               KARBONDİOKSİT
 • O2                 OKSİJEN

 

Back To Top