skip to Main Content

Solunum Korumasıyla Boşaltma

DD SİSTEM İLE Gaz Boşaltma Havalandırma istenilen sonucu vermezse, FAMA turqpest DD SİSTEM (hava devirdaimli fumigasyon metodu) ile konteynerin boşaltılmasını sağlar.…

Daha Fazlası

Gemi Ölçümü

Gemi ölçümü Gemi depolarında fumigasyon genellikle seyir sırasında yapılır. (Örneğin, dökme yükler tahıl yüklü gemi ambarlarında) Gemi, boşaltma yerine ulaşmadan…

Daha Fazlası

Denizcilik & Lojistik

Denizlerde Zararlı kontrolü, gemilerde son derece önemlidir. Kemirgen kökenlilerin  gemilerde neden olabilecekleri zararlar çok geniş kapsamlı sonuçlara neden olabilir. Doğru kontrol,…

Daha Fazlası
Back To Top