skip to Main Content

Dezenfeksiyon

DEZENFEKSİYON Dezenfeksiyon, cansız ortamdaki hemen tüm patojen mikroorganizmaları elimine eden, ancak mikroorganizmaların tüm formlarını, örneğin; bakteri sporlarını etkilemeyen bir yöntemdir.…

Daha Fazlası
Back To Top