skip to Main Content

PEST KONTROL

DSC 5059
DSC 5059
DSC 5064

KORUMA – KONTROL – MÜCADELE

  • İç alanlar
  • Kamuya açık binalar
  • Gıda işletmeleri
  • Saklama ve depolama alanları
  • Gıda hazırlanması
  • Dış alanlar
  • Gümrüklü alanlar
  • Kara deniz ve hava taşıtları

KORUNMA VE ZARARLILARIN KONTROLÜ 

Önleme ve Zararlı kontrolü bizim temel işimizdir. 

FAMA turqpest pest kontrol uzmanları, zararlılarla ilgili problemleri profesyonelce çözer. Ortaya çıkabilececek rahatsızlıklardan ve hasarlardan kaçınmak için önlemler alır. İhtiyaca yönelik entergre zararlı kontrol çözümleri üretir.  Zararlı kontrolü kapsamında, FAMA turqpest, IPM (Integrated Pest Management) ilkelerine dayalı en iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlar. FAMA turqpest, ihtiyaca yönelik entegre zararlı kontrol çözümleri üretir.

FAMA turqpest Entergre Zaralı Yönetim Programı nedir?

FAMA turqpest zararlılarla mücadele konusunda her bir işletme için, çözüm ortağı olarak hazırladığı bir programdır. Bu program dahilinde Kalite Sistem Dosyası oluşturulur.

Hedef : EMA turqpest İlaçlama Servisimizin hedefi, zaralılara karşı işletmenin, hedef alanı daimi olarak, korunması, kontrol altına alınmasıdır.

Kapsam : EMA turqpest zararlılarla  mücadelede başarı elde edebilmek için, aşağıdaki hususları önemle vurgulamaktadır.

Teşhis : Mücadele ve müdahale edilecek zarlıların tek tek tespiti.

Tedavi : Normal şartlarda ayda bir defa hedefdeki zararlılar için, ilazlama servis hizmeti uygulamaktadır. Yılda en az altı defa bir işletme için servis hizmeti uygulanmalıdır.

Emniyet : Tedbirleri alınan, Emniyet alanı sınırlandırılan alanlarda uygulamanın yapılması.

PROFESYONELLİK VE KALİTE GARANTİ EDİLMEKTEDIR.

Kalitemiz, ticarete yön veren insanlar aracılığıyla şekil alır. FAMA turqpest zararlı mücadele ekibi, iyi eğitimli ve sertifikalı uzmanlardan (IPM Servis teknisyenleri olarak da bilinir) oluşan bir ekip olup ilgili mevzuat hakkında güncel bilgilere sahiptir. Bilgilerini düzenli eğitim, kurslar ve devam eden eğitim yoluyla güncel tutarlar. Bu,aslında profesyonel bir çalışma yöntemi olup, biz insanların ve yaşadığımız gezegenin güvenliği üzerine odaklanmaktır.

Entegre Zararlı Yönetim Programı aşağıdaki Formlardan (Belge ve Dökümanlardan)  oluşmaktadır.

– Müşteri Dosyası

– Sözleşme Metni

– Spespikasyon (Müşteri Servis Hizmet Listesi)

– Hizmet Tanımı

– İş Sözleşmesi

– Çalışma Raporları

Pestisit ve Dezenfektan Raporları

– İş Eylem Planları

– Kontrol Listeleri

– Özet Raporlar

– Denetim Raporları (Bilirkişi Raporu vb.)

– Firma Kalite ve Yeterlilik Belgeleri

– Zehir Kontrol Merkezi ve İlk Yardım Uygulama ve Uyarıları

– Güvenlik Belgeleri

– Müşteri Çalışan Bildirimleri

– Sigorta Garanti ve Teminatlar

– Eğitim Planı ve Raporları

– Ek Uygulamalar ve Raporları (Fumigasyon ve Dezenfeksiyon gb.)

– Bilgilendirme ve Diğer Belgeler

Back To Top